logo

Start

Bemanningsföretag

Hur hittar du jobbet

Hur söker du jobbet

Länkar

Norsk ordlista

Norska platsbanker

Skatter

 

Hur söker jag jobbet

Telefonkontakt
När du söker jobb uppstår det ofta situationer då du behöver ringa arbetsgivare. Om du är rädd för att det blir dyrt att ringa från Sverige så använd SKYPE det fungerar väldigt bra

E-post
Många arbetsgivare vill få ansökningar via Internet. Det är enkelt och smidigt både för dom och dig.

Ansökan – Meritförteckning/Curriculum vitae (CV)
Ansökan ska fånga arbetsgivarens intresse, därför är det viktigt hur du presenterar dig själv. Lägg gärna ner lite extra energi på din ansökan. Den är ofta avgörande för om du får komma till anställningsintervjun eller inte.
En meritförteckning/CV är en sammanställning av utbildningar du gått, arbeten du haft och övriga erfarenheter som kan vara intressanta för en arbetsgivare. De kan delas upp i formella meriter och övriga erfarenheter.

Formella meriter som kan styrkas med betyg eller intyg.

 • Arbeten
 • Utbildningar
 • Kurser
 • Praktik
 • Värnplikt
 • Körkort
 • Förtroendeuppdrag

  Övriga erfarenheter kan vara något som du gjort på din fritid och som gett erfarenheter som du kan använda i arbetssammanhang. Till exempel:

 • Idrott
 • Jakt / fiske
 • Förtroendeuppdrag
 • Hantverk

Betyg och intyg
Du ska alltid kunna styrka de uppgifter om anställningar och utbildningar som du lämnar i din ansökan med betyg eller intyg.

För det mesta räcker det om du skriver i din ansökan att betyg och intyg uppvisas vid begäran om inte annat anges i annonsen.

Kom ihåg att få dina kopior på betyg och intyg vidimerade! Det innebär att två personer, med sina namnteckningar och telefonnummer/adress på kopiorna, intygar att dessa överensstämmer med originalen.


Ansökan - Brev
Att känna till sina personliga egenskaper är en bra grund för att kunna söka arbeten som passar. Beskriv dig som den person du är självklart lägger du fram dina starka sidor men det kan i vissa fall vara bra att även visa att det finns egenskaper som man vill arbeta med och utveckla.


Anställningsintervju
Anställningsintervju är ett forum för båda parter det ger både dig och arbetsgivaren en möjlighet att skaffa sig mer information om varandra.

Inför intervju
Ofta är det intervjun som avgör om du får jobbet därför är det viktigt att du förbereder dig. Tänk igenom vilken bild av dig själv som du vill förmedla.

Vad kan du göra för att förbereda en intervju?

Ta reda på så mycket du kan om företaget. Information brukar finnas på företagens hemsidor.

 • Tänk igenom vad du själv vill ha ut av jobbet och intervjun, och tänk också på vad arbetsgivaren vill veta.
 • Gör en lista på frågor du kan tänkas få och förbered svaren.
 • Skriv ner några frågor du vill ställa.
 • Tänk på att arbetsgivaren kanske vill fråga om vad du inte är bra på, beskriv dina dåliga sidor som sidor som du vill utveckla så känns det bättre och ger ett bättre intryck.
 • Tänk igenom hur du vill att arbetsgivaren ska uppfatta dig (uppförande, klädsel mm).
 • Ta reda på adress och hur du ska ta dig till intervjun.
 • Ta med arbetsgivarens telefonnummer så du kan ringa om du blir försenad.
 • Ta med original på betyg och intyg.
 
www.norgearbete.se